2nd STAGE 対戦表
副标题

U12_2nd-01.png

U10_2nd-02.png

U10_2nd-01.pngU8_2nd-01.pngU8_2nd-03.pngU8_2nd-03.png

U-8 Develop

冠军:TFA 浦西 BLANCO

亚军:TFA 浦西 AZUL

季军:FERIE FC U-8

MVP:坪川悠馬(TFA 浦西 BLANCO)

得分王:中村冠太郎(TFA 浦西 BLANCO)

U6_2nd-01.png

U-6

冠军:TFA SCHOOL U-6

亚军:TFA 浦西 AMARELO

季军:TFA 浦西 VERDE

MVP:北原凛太郎(TFA 浦西 SCHOOL)

得分王:鈴木耀(TFA 浦西 SCHOOL)